McCracken County Invitational - Varsity Boys 600m Mark