USATF Region 5 Championship 2016

Goshen, KY
Hosted by North Oldham