Apollo - Owensboro Catholic Dual 4x800

Owensboro, KY
Hosted by Apollo

Girls 4x800

RaceTab by MileSplit/FloSports Charlie Shoulta, Apollo High Schoo

    Apollo - Owensboro Catholic Dual 4x800 - 2/25/2020    
           Apollo, Owensboro, KY           

           Girls 4x800           
======================================================
  Team                     Time
------------------------------------------------------
 1 Owensboro Catholic            11:45.4 
 2 Apollo                  14:34.8