Personal Records College
CC
Four Mile Run 22:38.84
5000 Meter Run 16:13.70
8000 Meter Run 24:59.00
10,000 Meter Run 33:09.90
Outdoor
400 Meter Hurdles 6:20.06
3000 Meter Steeplechase 9:30.39
5000 Meter Run 15:19.70
Indoor
600 Meter Run 1:28.93
800 Meter Run 2:00.57
One Mile Run 4:28.05
3000 Meter Run 8:54.30
5000 Meter Run 15:42.88
Personal Records Middle School
Outdoor
100 Meter Dash 14.56
400 Meter Dash 1:15.64
800 Meter Run 2:28.27
880 Yard Run 3:05.78
1600 Meter Run 5:16.12
One Mile Run 5:17.39
3200 Meter Run 11:23.15
Indoor
800 Meter Run 2:45.54
1500 Meter Run 5:08.01
CC
1600 Meter Run 6:09.30
One Mile Run 5:50.25
2000 Meter Run 6:56.42
2400 Meter Run 9:25.59
2500 Meter Run 10:44.13
2,700 Meter Run 9:33.10
3000 Meter Run 10:25.40
Two Mile Run 10:51.59
4000 Meter Run 13:34.91
Personal Records High School
Outdoor
800 Meter Run 2:03.59
1600 Meter Run 4:34.81
One Mile Run 4:27.02
2000 Meter Steeplechase 6:25.27
3200 Meter Run 9:34.68
Two Mile Run 10:25.10
5000 Meter Run 15:57.92
Indoor
800 Meter Run 2:05.38
1600 Meter Run 4:45.89
One Mile Run 4:38.40
3200 Meter Run 10:38.26
Two Mile Run 9:49.89
CC
4000 Meter Run 14:03.74
Three Mile Run 15:10.80
5000 Meter Run 15:58.15
Sort By:
Filter By:

To see all performances, subscribe to

MileSplit Logo
Join Now

Already a Pro member?

2019 - CC

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Aug 30, 2019

8000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Nov 02, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 19, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 04-05, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 14, 2019

10,000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Nov 15, 2019

2019 - Outdoor

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
May 09-12, 2019

400 Meter Hurdles

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Mar 22-23, 2019

3000 Meter Steeplechase

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 09-12, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 26-27, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 06, 2019

2019 - Indoor

600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Jan 25-26, 2019

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Feb 09, 2019

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Jan 18-19, 2019

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 16-17, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Jan 12, 2019
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Dec 01, 2018

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Feb 01, 2019

2018 - CC

Four Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 08, 2018

8000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Oct 27, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 28-29, 2018

2018 - Outdoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 28, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Mar 26, 2018

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Mar 29, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Mar 26, 2018

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
May 04, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 28, 2018

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
May 17-19, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 08, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 20-21, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 14, 2018

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Mar 23, 2018

2000 Meter Steeplechase

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 20-21, 2018

2018 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Feb 10, 2018

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Feb 10, 2018

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Jan 27, 2018

Two Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 17, 2018
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Jan 27, 2018

2017 - CC

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Nov 04, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Oct 28, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Oct 19, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 07, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 29-30, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 16, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Sep 02, 2017

2017 - Outdoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 15, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Mar 25, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Mar 21, 2017

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Apr 15, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Mar 25, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Mar 21, 2017

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 29, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 21-22, 2017

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
May 19-20, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
May 09, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Apr 21-22, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Mar 29, 2017

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Mar 17, 2017

2000 Meter Steeplechase

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 21-22, 2017

2017 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Feb 11, 2017

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 11, 2017

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Jan 28, 2017

Two Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 18, 2017
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Jan 28, 2017

2016 - CC

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Nov 05, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Oct 29, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Oct 20, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 15, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Sep 30 - Oct 01, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 24, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 17, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Aug 27, 2016

2016 - Outdoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 23, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Mar 31, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Mar 26, 2016

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
May 11-13, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 19, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Mar 26, 2016

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Apr 29-30, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 23, 2016

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
May 18, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
May 05, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 29-30, 2016
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 16, 2016

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Mar 18, 2016

2000 Meter Steeplechase

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 29-30, 2016

2016 - Indoor

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Feb 13, 2016

Two Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Jan 30, 2016

2015 - CC

Three Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 26, 2015

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Dec 05, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Nov 28, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Nov 07, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Oct 31, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 22, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 17, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 02-03, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 19, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Sep 05, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Aug 29, 2015

2015 - Outdoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 29, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Mar 16, 2015

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
May 05, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Mar 21, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Mar 16, 2015

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 24-25, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 17, 2015

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
May 22-23, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
May 12, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Apr 24-25, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Mar 30-31, 2015

Two Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Jun 19-21, 2015

2000 Meter Steeplechase

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 24-25, 2015

2015 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Feb 07, 2015

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Feb 28, 2015
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Feb 07, 2015

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Jan 31, 2015

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Feb 28, 2015

2014 - CC

4000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Nov 22, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 06, 2014

5000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Nov 08, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Nov 01, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 23, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Oct 11, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 03-04, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 20, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Sep 13, 2014
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Aug 23, 2014

2014 - Outdoor

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 25-26, 2014

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 10, 2014

2013 - CC

2000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Sep 06, 2013

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 14, 2013

Two Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 30, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 16, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 09, 2013

4000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Dec 07, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Nov 23, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 26, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Sep 28, 2013

2013 - Outdoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 29, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Apr 22, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 08, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Mar 28, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Mar 22-23, 2013

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
May 25, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
May 13, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
May 06, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 22, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Apr 15, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 08, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Mar 28, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Mar 22-23, 2013

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Apr 26-27, 2013

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
May 25, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 12, 2013
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Mar 22-23, 2013

2013 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Mar 01, 2013

1500 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Mar 01, 2013

2012 - CC

2000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 25, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Sep 07, 2012

2400 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 10, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 10, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Sep 04, 2012

2,700 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 19, 2012

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Dec 01, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Nov 18, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 22, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 14-15, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 01, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Aug 25, 2012

Two Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 20, 2012

4000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 27, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Oct 17, 2012

2012 - Outdoor

100 Meter Dash

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Apr 16, 2012

400 Meter Dash

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 19-26, 2012

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Apr 19-26, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 16, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Apr 11, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Mar 30-31, 2012

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
May 26, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Apr 16, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Apr 11, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Mar 30-31, 2012
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Mar 23, 2012

3200 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Mar 30-31, 2012

2012 - Indoor

800 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Mar 02-03, 2012

1500 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Mar 02-03, 2012

2011 - CC

1600 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 04, 2011

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Sep 09, 2011

2000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 16-17, 2011

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Dec 03, 2011
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Nov 13, 2011
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Oct 29, 2011
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Oct 19, 2011
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Oct 12, 2011
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Aug 27, 2011

2010 - CC

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Super Mario Brothers
Sep 04, 2010

2000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Sep 17-18, 2010
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Sep 11, 2010

2500 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Sep 22, 2010

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Dec 04, 2010
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 30, 2010
XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Oct 23, 2010
XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Oct 16, 2010
XXX Play Video
XXX
XXXX
The Elder Scrolls: Skyrim
Oct 09, 2010
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 02, 2010

2010 - Outdoor

880 Yard Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Assassins Creed
Mar 25-28, 2010

One Mile Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Mar 25-28, 2010

2009 - CC

2000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
GoldenEye for N64
Sep 12, 2009

3000 Meter Run

XXX Play Video
XXX
XXXX
Grand Theft Auto 5
Dec 05, 2009
XXX Play Video
XXX
XXXX
World of Warcraft
Oct 10, 2009
XXX Play Video
XXX
XXXX
Counter Strike Global Offensive
Oct 01, 2009

Latest Videos All Videos

Latest News All News

Latest Photos All Photos

To view or download photos, subscribe to

MileSplit Logo
Join Now

Already a Pro member?